Tuần 36 năm 2014 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 01 – 06/9/2014)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

 

Hai

01

 

Nghỉ Lễ Quốc khánh – từ ngày 01 đến hết ngày 02/9/2014

 

 

 

 

Ba

02

 

 

 

 

 

 

03

08g00 – 11g30

Họp Giao ban toàn Trường

Họp Hội đồng KH&ĐT Trường

BGH, Trưởng Phó các đơn vị

N.Hay

Hội trường

Cát Tường

 

14g00 – 16g00

Họp Ban quản lý CSVC Trường

Thành viên BQLCSVC Trường

N.Hay

P1

 

Năm

04

07g30 – 16g00

Tiếp đón Tân sinh viên khóa 2014

P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN, HSV, KTX, TYT, TT.HTSV&QHDN, BCN các Khoa/Bm gồm: CNSH, CNTP, CNTY

P.ĐT

Khu CK

Cẩm Tú

Rạng Đông

 

08g00 – 09g00

Họp về Nhà truyền thống

PVHiền, BVMiên, LHTrung, BNHùng, ĐKCường, NBQuốc

PVHiền

P2

 

Sáu

05

07g30 – 16g00

Tiếp đón Tân sinh viên khóa 2014

P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN, HSV, KTX, TYT, TT.HTSV&QHDN, BCN các Khoa/Bm gồm: CNHH, CNTT, CKCN, KT, QLĐĐ&BĐS, NN-SP

P.ĐT

Khu CK

Cẩm Tú

Rạng Đông

 

08g00 – 10g00

Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh SĐH

Ban coi thi, CB coi thi

P.SĐH

Hội trường

Cát Tường

 

14g30 – 16g00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh do TS.PTHuân làm chủ nhiệm

Thành viên Hội đồng

P.QLNCKH

P2

 

Bảy

06

 

Đi làm bù cho kỳ nghỉ Lễ 02/9

 

 

 

 

07g30 – 16g00

Tiếp đón Tân sinh viên khóa 2014

P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN, HSV, KTX, TYT, TT.HTSV&QHDN, BCN các Khoa/Bm gồm: TS, NH, LN, MT&TN

P.ĐT

Khu CK

Cẩm Tú

Rạng Đông

 

Theo Kế hoạch

Tuyển sinh sau đại học năm 2014 (ngày 06-07/9/2014)

Theo Kế hoạch

P.SĐH

Hướng Dương

Tường Vy

Cát Tường

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú:   Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

 

 

Số lần xem trang: 8770
Điều chỉnh lần cuối: 04-01-2015

-Năm 2014

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba năm ba bốn

Xem trả lời của bạn !