Tuần 24 năm 2014 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 09 – 13/6/2014)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

 

Hai

09

08g00 – 12g30

Làm việc với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học năm 2014

HTHùng, PVHiền, P.ĐT, P.SĐH, P.TCCB, P.QTVT, P.KHTC

HTHùng

P2

 

08g00 – 11g00

Tập huấn cập nhật trang Web tiếng Anh

DDĐồng, P.HTQT, Tổ CNTT, Các CBVC nhận nhiệm vụ cập nhật trang Web của đơn vị (Ghi chú: CBVC đi tập huấn mang theo Laptop)

DDĐồng

Thư viện – Phòng MT

 

09g00 – 10g30

Họp Ban Quản lý dự án Mekarn II

Thành viên Ban QLDA Mekarn II

N.Hay

P1

 

13g30 – 16g00

Trình bày dự án OpenRoad, phát triển lĩnh vực giảng bài trực tuyến/Webinar/dự lớp ở xa với các dự án phần mềm nguồn mở như OpenMeetings hoặc BigBlueButton

PVHiền, NBQuốc, PVTính, CBVC quan tâm

PVHiền

P2

 

14g00 – 16g00

Tiếp đoàn trường Đại học Ubon Ratchathani, Thailand

DDĐồng, NNThùy, NHBích, VTDân

DDĐồng

P1

 

Ba

10

07g30 – 11g00

Lễ tốt nghiệp sinh viên các khoa QLĐĐ&BĐS, CNTP, CNTT, CKCN; Bộ môn CNHH, CNSH

BGH, TT.HTSV&QHDN, P.ĐT, P.CTSV, Các khoa QLĐĐ&BĐS, CNTP, CNTT, và CKCN; Bộ môn CNHH và CNSH

TT.HTSV

&QHDN

Hội trường Phượng Vỹ

 

08g00 – 11g30

Họp Ban Quản lý cơ sở vật chất

Thành viên Ban QLCSVC

N.Hay

P1

 

11

08g00 – 10g00

Triển khai việc thực hiện xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo

PVHiền, Ban tư vấn CNTT, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, BIDV-ĐSG

PVHiền

P2

 

14g00 – 16g00

Triển khai công tác đề án quy hoạch chi tiết 1/500

N.Hay, PVHiền, P.QTVT, P.KHTC, Đơn vị tư vấn

N.Hay

P1

 

Năm

12

07g30 – 11g00

Lễ tốt nghiệp sinh viên khoa Kinh tế

BGH, TT.HTSV&QHDN, P.ĐT, P.CTSV, K.KT

TT.HTSV

&QHDN

Hội trường Phượng Vỹ

 

08g00 – 09g00

Triển khai các công tác dự án Nhà điều hành

N.Hay, PVHiền, P.QTVT, P.KHTC

N.Hay

P1

 

08g00 – 11g00

Xét thi đua công đoàn năm học 2013-2014

BCH CĐ Trường, Đại diện BCH CĐ các bộ phận

NTPLinh

P2

 

09g00 – 11g00

Triển khai các công tác dự án xây dựng KTX Cỏ May

PVHiền, P.QTVT, P.KHTC, DNTN Cỏ May, Đơn vị tư vấn

PVHiền

P1

 

13g30 – 15g00

Họp Ban Biên tập kỷ yếu “Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 60 năm xây dựng và phát triển”

Thành viên Ban BTKY

DDĐồng

P1

 

14g00 – 16g00

Xét thi đua, đề nghị khen thưởng công đoàn cấp cao

Ban Thường vụ CĐ và các Trưởng ban CĐ

NTPLinh

P2

 

Sáu

13

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

* Thầy N.Hay, Thầy PVHiền đi công tác Ninh Thuận từ ngày 13 – 14/6/2014

* Thầy PVHiền đi họp ở Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam ngày 10/6/2014

Ghi chú:   Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

 

 

Số lần xem trang : :8775
Nhập ngày : 06-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :04-01-2015

-Năm 2014

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám chín sáu hai

Xem trả lời của bạn !