Tuần 28 năm 2011 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 11 – 15/7/2011)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

11

 

 

 

 

Ba

12

 

 

 

 

13

08g00 – 10g00

Tiếp đoàn Sở GD&ĐT TP.HCM v/v đánh giá mở ngành Cao học Quản lý Tài nguyên Môi trường

BGH, P.SĐH, K.MT&TN, Thư viện

P2

10g00 – 11g00

Họp bàn khả năng hợp tác với trường Đào tạo Úc Việt

NLHưng, HTViên

P2

Năm

14

 

 

 

 

Sáu

15

09g00 – 11g30

Mở thầu xây lắp nhà 3 tầng

Ban QLDA, Thư mời

P2

Lịch công tác của BGH:

-    Thầy TTGiang và thầy NLHưng đi công tác từ 14 – 23/7/2011

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Số lần xem trang : :3693
Nhập ngày : 10-07-2011
Điều chỉnh lần cuối :10-04-2017

-Năm 2012

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba năm ba bảy