Thông báo số 644/TB-ĐHNL-HC ngày 25/3/2020 v/v dời lịch học đến ngày 13/4/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Số lần xem trang: 8486
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo của Trường

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không một không không

Xem trả lời của bạn !