Số lần xem trang : :7829
Nhập ngày : 01-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :01-09-2015

- Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Quyết định v/v thành lập Ban Lễ tân và các bộ phận phục vụ buổi Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường(06-11-2015)

Quyết định v/v điều chỉnh danh sách thành viên Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM(27-08-2015)

Quyết định v/v điều chỉnh danh sách thành viên Ban biên tập kỷ yếu "Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - 60 năm xây dựng và phát triển"(05-05-2015)

Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc tế kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM(05-05-2015)

Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức chuỗi sự kiện 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM(05-05-2015)

Quyết định v/v thành lập Ban biên tập kỷ yếu "Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - 60 năm xây dựng và phát triển"(05-05-2015)

Quyết định v/v thành lập Ban vận động tài chính chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM(04-05-2015)

Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM(04-05-2015)

Quyết định v/v thành lập Ban vận động tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM(04-05-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám ba bốn bốn

Xem trả lời của bạn !