Số tư liệu: 01/2011/TT-BNV
Ngày ban hành: 19-01-2011
Tệp đính kèm:  01TTBNV.doc

 

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký 19/01/2011, thay thế Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.

 

 

Số lần xem trang : :3128
Nhập ngày : 11-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :03-04-2018

Chỉ thị, Thông tư, Quyết định của các Bộ, Ngành

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám sáu chín năm

Xem trả lời của bạn !