Tuần 10 năm 2022 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần từ ngày 07 – 13/3/2022)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung cuộc họp
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
07
14g00 – 16g00
Công tác chuẩn bị hội thảo khoa học sinh viên
NTToàn, P.QLNCKH, ĐTN-HSV, TT.ƯTDN
NNToàn
P103
Ba
08
08g00 – 11g00
Hội thi làm hoa giấy chủ đề “Lời yêu thương” chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3
Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Các đội dự thi, Thư mời
HTMHương
Tại các đơn vị đăng ký dự thi
09
08g00 – 09g30
Thảo luận về môn Tin học đại cương
HT.Hùng, TT.THƯD, P.ĐT, K.CNTT
HT.Hùng
P103
Năm
10
 
 
 
 
 
Sáu
11
08g00 – 11g00
Thi tuyển dụng vòng 1
Hội đồng tuyển dụng, Ban Coi thi, Ứng viên theo thông báo triệu tập
HT.Hùng
TT.THƯD
14g00 – 16g00
Ký kết hợp tác MOU với Sở NN&PTNT Đồng Nai
NTToàn, NP.Hòa, ĐTDuy, Thư mời
NTToàn
Sở NN&PTNT Đồng Nai
Bảy
12
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
Lịch công tác BGH:
Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1283
Điều chỉnh lần cuối: 05-03-2022

Từ ngày 28/3 - 03/4/2022(23-03-2022)

Từ ngày 21 - 27/3/2022(08-03-2022)

Từ ngày 14 - 20/3/2022(08-03-2022)

Từ ngày 28/02 - 06/3/2022(24-02-2022)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một ba ba sáu

Xem trả lời của bạn !