Tuần 07 năm 2022 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần từ ngày 14 – 20/02/2022)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung cuộc họp
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
14
08g30 – 10g00
Công tác nhân sự
BGH, BN.Hùng, HTMHương, LHKhương, NVNăm, HTBá, HN.Anh
HT.Hùng
P103
10g30 – 12g00
Làm việc với Hội doanh nghiệp TP. Thủ Đức
TĐLý, ĐKCường, NTThể, PGĐiệp, T.HMinh
TĐLý
P103
Ba
15
Ngày 15 và 16/02/2022
Làm việc với tập đoàn Thagrico về sự hợp tác giữa hai bên
HT.Hùng, NTToàn, NDNăng, NP.Hòa, LQThiệu, NTTNăm
HT.Hùng
Gia Lai
16
 
 
 
 
 
Năm
17
09g00 – 11g00
Triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2022
TĐLý, P.ĐT, P.CTSV, P.TTTT, P.HC, ĐTN, TT.HTSV&QHDN, Đại diện Phân hiệu NT và GL, Đại diện BCN các khoa CNTY, CKCN, CNTT, CNHH&TP, KHSH, KT, LN, MT&TN, NH, TS, NN-SP, QLĐĐ&BĐS, Thư mời
TĐLý
P205
Sáu
18
 
 
 
 
 
Bảy
19
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1163
Điều chỉnh lần cuối: 12-02-2022

Từ ngày 21 - 27/02/2022(18-02-2022)

Từ ngày 07 - 13/02/2022(28-01-2022)

Từ ngày 31/01 - 06/02/2022(28-01-2022)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn năm hai bảy

Xem trả lời của bạn !