Tuần 04 năm 2022 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần từ ngày 24 – 30/01/2022)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung cuộc họp
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
24
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
Năm
27
 
 
 
 
 
Sáu
28
08g00 – 09g00
Họp bàn tổ chức Hội nghị SAE2022 với ĐH Okayama
NTToàn, GS. Murata, GS. Goto (ĐH Okayama), NNThùy, LQThông, ĐTDuy, TQBình
NTToàn
Trực tuyến tại P103
 
Lịch công tác của BGH:
* TS. TĐLý tham dự họp BCH Đảng ủy Khối ĐH, CĐ tại văn phòng Đảng ủy Khối vào sáng 24/01/2022.
Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 960
Điều chỉnh lần cuối: 23-01-2022

Tháng 01

Từ ngày 17 - 23/01/2022(14-01-2022)

Từ ngày 10 - 16/01/2022(07-01-2022)

Từ ngày 03 - 09/01/2022(31-12-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba bốn bốn ba

Xem trả lời của bạn !