Thống kê


Đang xem 74
Toàn hệ thống: 1539
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nhiệm vụ:

 

1.

Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này. Ghi chép các cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì;

2.

Cập nhật thông tin từ các đơn vị trong Trường để xử lý, tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác chung của Trường;

3.

Theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo Trường; Tổng hợp và lập các báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học của Trường và nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng... theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên;

4.

Tiếp nhận công văn đến, các văn bản, thư điện tử có liên quan đến nhà trường, trình Ban lãnh đạo Trường xử lý và chuyển đến các đơn vị chức năng liên quan để giải quyết; Ðặt báo, tạp chí cho các đơn vị; Gửi công văn đi của các đơn vị trong Trường cho các cơ quan ngoài Trường;

5.

Theo dõi phát hiện và có biện pháp đề xuất với Hiệu trưởng chấn chỉnh các thủ tục hành chính trong Trường;

6.

Quản lý, sử dụng con dấu và các công văn giấy tờ của Trường theo đúng quy định của Nhà nước;

7.

Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng pháp lệnh về công tác lưu trữ;

8.

Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường; Sao y các văn bản hành chính do Trường ban hành và văn bản của cấp trên có liên quan đến Trường theo quy định của Nhà nước;

9.

Điều phối sử dụng các phòng họp trong Trường. Phục vụ các phòng họp, phòng khách, phòng làm việc của Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, các cuộc họp, hội nghị của Trường theo lịch công tác tuần. Tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Trường. Tổ chức công tác đối ngoại của Hội đồng trường ,Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng với các cơ quan, địa phương;

10.

Photocopy các loại văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác chung của Trường;

11.

Tổ chức phục vụ và thực hiện các chế độ cho lãnh đạo Trường và các đơn vị trong Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường;

12.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các Lễ: Khai giảng, ngày Nhà giáo 20-11, Tết Nguyên Đán...;

13.

Chủ trì công tác trang trí chuẩn bị hội trường phục vụ cho các hội nghị của Trường và các đơn vị trong Trường;

14.

Quản lý việc sử dụng hệ thống Website, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt, hiệu quả và tiết kiệm;

15.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Hiệu trưởng.

   
  Tham khảo thêm tại trang web của phòng Tổ chức Cán bộ

Số lần xem trang: 4075
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2019

Tổ chức - Nhân sự Phòng Hành chính(25-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy chín không hai

Xem trả lời của bạn !