Tuần 10 năm 2019 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 04 – 10/3/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

04

08g00 – 11g30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

N.Hay

P205

Ba

05

08g00 – 09g30

Công tác sáp nhập CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Ninh Thuận

N.Hay, HT.Hùng, BN.Hùng, LHKhương, LQGiảng, NVMinh, PVHiền, ĐMPhương

N.Hay

P103

06

10g00 – 11g30

Thảo luận chương trình “Sáng kiến phát triển ứng dụng công nghệ số trong không gian đại học Pháp ngữ” (IDNEUF) thuộc đề án Agreenium

BGH, P.HTQT, LQThông, LĐPhúc

BGH

P103

Năm

07

08g30 – 11g30

Làm việc với Ban chủ nhiệm Chương trình Nông thôn mới

N.Hay, BCN chương trình NTM, NBĐằng

N.Hay

P103

14g30 – 16g00

Liên kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV CNTT với Cty TNHH Sutrix Solutions

HT.Hùng, TT.HTSV&QHDN, K.CNTT

HT.Hùng

P103

Sáu

08

09g30 – 15g00

Kiểm toán dự án MEKARN II

N.Hay, DNKhang, TT.Hương, Pablo

N.Hay

P103

Từ 06g00

Hoạt động về nguồn cho nữ CBVC-NLĐ tại chiến khu rừng Sác – Cần Giờ

BCH CĐ Trường, Nữ CBVC-NLĐ đăng ký tham gia

HTMHương

Cần Giờ

Bảy

09

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :2272
Nhập ngày : 28-02-2019
Điều chỉnh lần cuối :06-03-2019

Tháng 3

Từ ngày 25 - 31/3/2019(22-03-2019)

Từ ngày 18 - 24/3/2019(15-03-2019)

Từ ngày 11 - 17/3/2019(08-03-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bốn không năm

Xem trả lời của bạn !