Tuần 39 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 24 – 30/9/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

24

08g00 – 11g30

Giao ban toàn Trường

N.Hay, HT.Hùng, BN.Hùng, Trưởng và Phó các đơn vị

N.Hay

P205

13g30 – 16g00

Tiếp đoàn trường ĐH Khoa học kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

N.Hay, NNThùy, N.HNKha, NĐCSong

N.Hay

P103

14g00 – 16g00

Tổng hợp minh chứng thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT v/v Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT theo chuẩn kiểm định trong nước và khu vực AUN-QA năm 2018

Ban Thư ký cấp Trường, Ban Thư ký xây dựng CTĐT cấp Khoa/Bộ môn

P.ĐT

P.ĐT-G03

Ba

25

08g00 – 16g00

Hậu kiểm công tác tuyển sinh 2018

Đoàn Thanh tra tuyển sinh, P.ĐT

P.TTGD

P.ĐT-G03

09g00 – 11g00

Tiếp đoàn cán bộ Cục Khuyến nông Thái Lan

N.Hay, BN.Hùng, NP.Hòa, NNThùy, DNKhang

N.Hay

P205

13g30 – 16g00

Chuẩn bị cho Hội nghị khoa học quốc tế SAE2018 lần 2

N.Hay, BN.Hùng, NP.Hòa, NNThùy, LQGiảng, NVMinh, NTToàn, LQTuấn, N.HBích, PT.Huân, VTDân, NNTrí, PVTính, NTMai, BVHải, NBĐằng, LVHHà, ĐĐTuyên, LĐĐôn, TVĩnh, TTK.Hồng, NTQHưng, CMTùng, HTĐạt, TQBình

N.Hay

P205

26

 

 

 

 

 

Năm

27

09g00 – 10g00

Xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

HT.Hùng, P.ĐT, P.CTSV, ĐTN, BCN các Khoa/Bộ môn

HT.Hùng

P205

Sáu

28

Cả ngày

Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 khối cơ sở GDĐH và khối trường CĐSP, TCSP

HT.Hùng, TĐLý

Bộ GDĐT

Hà Nội

Cả ngày

Chương trình Ngày hội việc làm năm 2018

Đại diện BGH, TT.HTSV&QHDN, Doanh nghiệp, Thư mời

TT.HTSV

&QHDN

Sân Phượng Vỹ

Bảy

29

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1046
Nhập ngày : 22-09-2018
Điều chỉnh lần cuối :23-09-2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

Từ ngày 17 - 23/9/2018(15-09-2018)

Từ ngày 10 - 16/9/2018(07-09-2018)

Từ ngày 03 - 09/9/2018(31-08-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín năm bốn chín

Xem trả lời của bạn !