Tuần 32 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 06 – 12/8/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

06

09g00 – 11g00

Kế hoạch đón Tân sinh viên khóa 2018

HT.Hùng, P.ĐT, P.KHTC, P.CTSV, P.QTVT, ĐTN-HSV, TT.DVSV-KTX, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, TYT, BCN các Khoa/Bộ môn

HT.Hùng

P302

09g00 – 11g30

Tiếp đoàn trường ĐH Chung Hsing, ĐH Chiayi và ĐH Tunghai

N.Hay, NNThùy, LQTuấn, Bm.CQ&HV-K.MT&TN

N.Hay

P205

09g30 – 11g00

Tiếp đoàn trường ĐH KHNN&TNTN, Viện NN&TNTN, Mỹ

N.Hay, NNThùy, NTToàn, PT.Huân

N.Hay

P103

Ba

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

Năm

09

10g30 – 11g30

Tiếp đoàn trường ĐH Otago, New Zealand

N.Hay, NNThùy, PT.Huân

N.Hay

P103

Sáu

10

 

 

 

 

 

Bảy

11

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1379
Nhập ngày : 04-08-2018
Điều chỉnh lần cuối :04-08-2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

Từ ngày 27/8 - 02/9/2018(24-08-2018)

Từ ngày 20 - 26/8/2018(17-08-2018)

Từ ngày 13 - 19/8/2018(10-08-2018)

Từ ngày 30/7 - 05/8/2018(27-07-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín không sáu hai

Xem trả lời của bạn !