Tuần 30 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 23 – 29/7/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

23

 

 

 

 

 

Ba

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Năm

26

08g00 – 09g00

Họp tập thể lãnh đạo

BGH, Chủ tịch HĐ Trường, Thư mời

N.Hay

P103

09g00 – 11g00

Thực hiện quy trình kéo dài chức vụ Phó Hiệu trưởng

Hội đồng Trường

BN.Hùng

P205

Sáu

27

08g00 – 10g00

Công tác bàn giao Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển

N.Hay, LHKhương, LQGiảng, NVMinh, NTThể, P.QLNCKH, Tòa soạn Tạp chí

N.Hay

P103

08g00 – 11g00

Viếng nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Đảng ủy, BGH, Hội Cựu chiến binh, ĐTN, CBVC tham gia

Hội CCB

Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Bảy

28

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1214
Nhập ngày : 20-07-2018
Điều chỉnh lần cuối :

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7

Từ ngày 16 - 22/7/2018(13-07-2018)

Từ ngày 09 - 15/7/2018(06-07-2018)

Từ ngày 02 - 08/7/2018(30-06-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín bốn sáu bảy

Xem trả lời của bạn !