Tuần 15 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 09 – 15/4/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

09

08g00 – 11g00

Giao ban toàn Trường:

- công tác tổ chức cán bộ;

- công tác quản lý chất lượng;

- công tác đào tạo.

N.Hay, HT.Hùng, Trưởng và Phó các đơn vị

N.Hay

P205

13g00 – 14g00

Kế hoạch công tác P.TTGD năm 2018

N.Hay, BN.Hùng, HT.Hùng, P.TTGD (thư ký cuộc họp)

N.Hay

P103

14g00 – 16g00

Thảo luận về chương trình liên thông của STUST, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, và các trường CĐ Công nghệ

N.Hay, LCTrứ, NNThùy, N.HBích, LĐPhúc, Trường STUST, Thư mời

N.Hay

P205

Ba

10

Từ ngày 10 – 13/4/2018

Kiểm tra công tác PCCC, ATLĐ các đơn vị (theo lịch kiểm tra đã thông báo)

Đoàn kiểm tra Trường, P.TTGD, Các đơn vị TT.NL&MNN, K.MT&TN, TT.THƯD, K.CKCN, TT.DVSV, NTĐ&LTTDTT, TV, TT.ƯTDNCN, TT.NCCBLS,G&BG, và các khu vực làm việc/sinh hoạt

Đoàn kiểm tra Trường

Tại các đơn vị

14g00 – 16g00

Thông qua biên bản Kết luận kiểm toán nhà nước

N.Hay, P.ĐTSĐH, P.ĐT, P.QLNCKH, P.QTVT, P.TCCB, P.KHTC, Đoàn KTNN

Đoàn KTNN

P205

11

08g00 – 11g00

Công tác sau đại học của K.QLĐĐ&BĐS

N.Hay, Lãnh đạo K.QLĐĐ&BĐS và P.ĐTSĐH (thư ký cuộc họp)

N.Hay

P103

Năm

12

08g00 – 10g00

Kế hoạch thực hiện dự án Tạp chí KHKTNLN theo tiêu chuẩn quốc tế

N.Hay, BN.Hùng, NTToàn, PT.Huân, N.HBích, NVNgãi, ĐĐTuyên, NNThùy, NP.Hòa, LQGiảng, NVMinh, NTQHưng (thư ký cuộc họp)

N.Hay

P103

13g30 – 15g00

Kế hoạch công tác P.KHTC năm 2018

N.Hay, BN.Hùng, HT.Hùng, P.KHTC (thư ký cuộc họp)

N.Hay

P103

Sáu

13

16g00 – 18g30

Giao ban dư luận xã hội quý I/2018

Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn Trường, Thường vụ Đoàn Khoa/Bộ môn, Bí thư Chi Đoàn

ĐTN

Rạng Đông – RĐ100

Bảy

14

Ngày 14 – 15/4/2018

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018

Hội đồng TS SĐH, Các Ban chuyên môn theo QĐ 892/QĐ-ĐHNL-SĐH

Giảng đường Hướng Dương – Giảng đường Cát Tường

Hội đồng TS SĐH

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1493
Nhập ngày : 06-04-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Tháng 4

Từ ngày 23 - 29/4/2018(20-04-2018)

Từ ngày 16 - 22/4/2018(13-04-2018)

Từ ngày 02 - 08/4/2018(30-03-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu bảy một bốn

Xem trả lời của bạn !