Tuần 13 năm 2017 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 27/3 – 02/4/2017)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

27

 

 

 

 

 

Ba

28

08g00 – 10g00

Xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3/2017

HT.Hùng, P.ĐT, P.CTSV, ĐTN, BCN các khoa/bộ môn

HT.Hùng

P2

08g00 – 11g00

Công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh

BCH Hội CCB, Chi hội trưởng Hội CCB

PVHiền

P1

29

 

 

 

 

 

Năm

30

08g00 – 09g30

Họp Ban xúc tiến xây dựng đề tài/dự án của Trường

Ban xúc tiến xây dựng đề tài/dự án của Trường

DDĐồng

P2

08g00 – 11g00

Hội nghị tổng kết kết quả hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai công tác trọng tâm năm học 2016-2017

BCH CĐ Trường, BCH CĐ bộ phận, Thư mời

HTMHương

Nhà điều hành – P205

Sáu

31

 

 

 

 

 

Bảy

01/4

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

* Thầy PVHiền đi công tác ở Ninh Thuận ngày 29 – 30/3/2017; Huế ngày 31/3 – 01/4/2017

* Thầy DDĐồng đi dự hội thảo ở Tiền Giang ngày 28/3/2017

 

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1454
Nhập ngày : 22-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :24-03-2017

Tháng 3

Từ ngày 20 - 26/3/2017(17-03-2017)

Từ ngày 13 - 19/3/2017(10-03-2017)

Từ ngày 06 - 12/3/2017(03-03-2017)

Từ ngày 27/02 - 05/3/2017(24-02-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám tám không tám