Số lần xem trang : :7297
Nhập ngày : 14-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Chỉ thị, Thông tư, Quyết định của các Bộ, Ngành

Thông báo số 4724/TB-BLĐTBXH ngày 11/12/2014 về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015.(14-12-2014)

-CHỈ THỊ SỐ 38-CT/TW ngày 21/6/2014 của BCH TW Về (02-08-2014)

-CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của BCH TW Về (02-08-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương ban hành (30-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 218-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BAN CH TW BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CT - XH VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN(30-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 217-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.(30-07-2014)

-NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW NGÀY 04/11/2013 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(30-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn hai không tám